محصولات تازه

از بهترین و تازه ترین سبزیجات

اسفناج خشك 125 گرم آلاگون

550,000 
وزن 125g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

اسفناج خشك 300 گرم آلاگون

1,150,000 
وزن 300g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

پیاز خشک 125 گرمی آلاگون

860,000 
وزن 300g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

پیاز خشک 300 گرمی آلاگون

1,800,000 
وزن 300g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

پیازچه 125 گرمی آلاگون

860,000 
وزن 125 g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 125
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

ترخون خشك 300 گرم آلاگون

1,300,000 
وزن 300g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

ترخون خشک 125 گرمی

600,000 
وزن 300g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

دلتا آلا سبز

تولید و بسته بندی

انواع میوه و سبزی و صیفی تازه و خشک

سبزیجات برگی

سبزیجات ترکیبی

میوه های خشک و صیفی جات

سبزیجات غیر ترکیبی

دسته بندی محصولات

از بهترین سبزیجات و میوه ها و صیفی جات

فعالیت آلاگون

همکاری با ارگانهای دولتی

تامین محصولات

همکاری با فروشگاهه ای زنجیره ای

تامین محصولات

همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

تامین محصولات

همکاری با ارگانهای مردم نهاد

تامین محصولات

دانستنیها