نمایش 1–12 از 18 نتیجه

اسفناج خشک آلاگون

650,000 1,250,000 
مواد تشکیل دهنده: اسفناج در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

پياز خشک آلاگون

1,000,000 2,000,000 
مواد تشکیل دهنده: پیاز انرژی: 313 کربو هیدرات: 68.6 چربی: 1.7 پروتئین: 10.2 قند: 48.7 اسید اشباع:0.3 ترانس: 0 سدیم: 175 در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

ترخون خشک آلاگون

750,000 1,550,000 
مواد تشکیل دهنده: ترخون در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

جعفری خشک آلاگون

650,000 1,250,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفری در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

ریحان خشک آلاگون

650,000 1,250,000 
مواد تشکیل دهنده: ریحان در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

سبزی آش خشک آلاگون

650,000 1,250,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفری تره گشنیز اسفناج در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

سبزی پلو خشک آلاگون

650,000 1,250,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفری تره گشنیز شوید در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

سبزی سوپ خشک آلاگون

650,000 1,250,000 
مواد تشکیل دهنده: گشنیز جعفری در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

سبزی قرمه خشک آلاگون

650,000 1,250,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفری. تره. گشنیز. شنبلیله .اسفناج در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

سبزی کوکو خشک آلاگون

650,000 1,250,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفری تره گشنیز شوید در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

سير خشك آلاگون

1,550,000 
مواد تشکیل دهنده: سیر در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

شنبلیله خشک آلاگون

650,000 1,250,000 
مواد تشکیل دهنده: شنبلیله در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود