نمایش 1–12 از 30 نتیجه

اسفناج خشک آلاگون

200,000 1,150,000 
مواد تشکیل دهنده: اسفناج در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

برگ ريحان آلاگون

350,000 
مواد تشکیل دهنده: ریحان در یخچال نگهداری شود  

پياز خشک آلاگون

250,000 3,100,000 
مواد تشکیل دهنده: پیاز انرژی: 313 کربو هیدرات: 68.6 چربی: 1.7 پروتئین: 10.2 قند: 48.7 اسید اشباع:0.3 ترانس: 0 سدیم: 175 در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

ترخون خشک آلاگون

200,000 1,300,000 
مواد تشکیل دهنده: ترخون در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

جعفری خشک آلاگون

550,000 1,150,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفری در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

ریحان خشک آلاگون

550,000 1,150,000 
مواد تشکیل دهنده: ریحان در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

سبزی آش آلاگون

550,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفری تره گشنیز اسفناج در یخچال نگهداری شود  

سبزی آش خشک آلاگون

550,000 1,150,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفری تره گشنیز اسفناج در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود  

سبزی پلو آلاگون

550,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفري-تره-گشنيز-شويد-سير در یخچال نگهداری شود  

سبزی پلو خشک آلاگون

200,000 1,150,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفری تره گشنیز شوید در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود