در حال نمایش 12 نتیجه

برگ ريحان آلاگون

350,000 
مواد تشکیل دهنده: ریحان در یخچال نگهداری شود  

سبزی آش آلاگون

550,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفری تره گشنیز اسفناج در یخچال نگهداری شود  

سبزی پلو آلاگون

550,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفري-تره-گشنيز-شويد-سير در یخچال نگهداری شود  

سبزی سوپ آلاگون

550,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفري گشنیز در یخچال نگهداری شود  

سبزی قرمه آلاگون

550,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفری. تره. گشنیز. شنبلیله .اسفناج در یخچال نگهداری شود  

سبزی کوکو آلاگون

550,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفري-تره-گشنيز-شويد-سير در یخچال نگهداری شود  

لوبيا سبز تازه آلاگون

1,050,000 
مواد تشکیل دهنده: لوبیا سبز در یخچال نگهداری شود  

نعنا جعفری آلاگون

550,000 
مواد تشکیل دهنده: نعنا جعفری در یخچال نگهداری شود