در حال نمایش یک نتیجه

سبزی قرمه خشک آلاگون

650,000 1,250,000 
مواد تشکیل دهنده: جعفری. تره. گشنیز. شنبلیله .اسفناج در جای خشک و خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود