نمایش 25–35 از 35 نتیجه

سیر خشک 800 گرمی آلاگون

3,100,000 
وزن 300g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

شنبلیله خشک 125 گرمی آلاگون

550,000 
وزن 125g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

شنبلیله خشک 300 گرمی آلاگون

1,150,000 
وزن 125g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

شوید خشک 125 گرم آلاگون

600,000 
وزن 125 g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 125
ترکیبات محصول شوید خشک
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

شوید خشک 300 گرم آلاگون

1,300,000 
وزن 300g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول شوید خشک
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

مرزه خشك 125 گرم آلاگون

600,000 
وزن 125 g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

مرزه خشك 300 گرم آلاگون

1,300,000 
وزن 300g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

نعنا جعفری خشك 125 گرم آلاگون

550,000 
وزن 125 g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 125
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

نعنا جعفری خشك 300 گرم آلاگون

1,150 
وزن 300g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

نعنا خشک 125 گرمی

600,000 
وزن 300g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول پیازچه پاک شده
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.

نعنا خشک 300 گرم آلاگون

1,300,000 
وزن 300g
نوع سبزیجات ترکیبی
وزن ( گرم ) 300
ترکیبات محصول نعنا خشک
شرایط نگهداری در یخچال نگهداری شود.